Info om Nørreå bordtennis

Træning i Nørreå Bordtennis

Værdier for Nørreå bordtennis

Hvad kan i forvente af Nørreå Bordtennis: (ungdoms spillere)

 • At alle voksne i klubben arbejder på at skabe tryghed for spilleren
 • At alle spillere mødes med venlighed og respekt
 • At klubben arbejder på at give udøver selvtillid og troen på egen kunnen
 • At klubben altid tager sig af mobning, så ingen behøver at frygte at komme til træning
 • At klubben vil henvende sig til hjemmet i tilfælde af problemer
 • At i som forældre føler jer velkommen i klubben
 • At vores mål er et hyggeligt idræts-miljø, hvor der er plads til alle
 • At klubben tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og aldersgrænser
 • At børnene bliver trænet af gode instruktører
 • At børnene får mulighed for at deltage på hold og I åbne turneringer
 • At børnene kan deltage I klubbens sociale arrangementer

Hvad vi forventer af jer som forældre: (ungdoms spillere)

 • At I sørger for at børn møder med bat, tøj, sko og vandflaske til både træning og kampe
 • At børnene møder til tiden, og ikke går før alle er færdige, medmindre andet er aftalt
 • At du viser interesse for dit barns bordtennis, og regelmæssigt overværer træning og kampe
 • At du forholder dig roligt når dit barn spiller
 • At du bakker op og roser dit barn, uanset om det har vundet eller tabt
 • At der meldes afbud I god tid ved kampe og holdturneringer, hvis barnet er forhindret I at deltage
 • At du er opmærksom på mobnings tendenser og henvender dig til træneren eller til en leder I klubben
 • At du kontakter klubben, hvis du er utilfreds med noget
 • At du interesserer dig for dit barns bordtennis udvikling

Hvad vi forventer af dig som spiller (også senior spillere)

 • At du møder til tiden
 • At du har tøj, sko, bat og vandflaske med
 • At du deltager I hele træningen, også opvarmningen. Ingen opvarmning - Ingen kampe
 • At du lytter til hvad træneren siger
 • At du er en god kammerat, og hjælper dine holdkammerater til at blive bedre
 • At du hjælper med at rydde op I hallen efter træning
 • At du gør dit bedste hver gang
 • At du opfører dig pænt på banen overfor din makker, modstander og evt. tæller
 • At du dømmer retfærdigt
 • At du melder afbud I god tid, hvis du er forhindret I at deltage ved holdkampe og turneringer
 • At du hjælper din klub, når der er brug for det
 • At du også uden for banen er en god kammerat, og snakker med alle
 • At du ikke mobber!

Frivillige opgaver i klubben: (spillere og forældre)

Klubbens arbejde bliver udelukket varetaget af frivillige ledere, som gør et stort stykke arbejde, for at få det hele til at fungere. 

Derfor forventer vi at du har lyst til at påtage dig et ansvar, og vil hjælpe med en eller flere opgaver til hjælp for os alle.